Kuchary - Logo

Więcej niż tylko dworek…

Chcielibyśmy – przynajmniej częściowo, przybliżyć Wam charakter i styl pracy w tym miejscu. Doświadczenia zebrane w Kucharach mogą przydać się wszędzie.

Każdy Ośrodek tworzą ludzie. Budynki, cała infrastruktura są czymś wtórnym i stają się naturalnym skutkiem ich aktywności. W przypadku ośrodków miejskich, kilkadziesiąt osób organizuje miejsce wspólnych medytacji i dzieje się to niejako przy okazji, bez konieczności zmieniania całego stylu życia. Wszyscy, którym na tym zależy, nie opuszczając swoich mieszkań, nie porzucając pracy i studiów, mogą skutecznie wspierać swój ośrodek.

Natomiast zlokalizowany na wsi ośrodek w Kucharach spoczywa na barkach zaledwie kilku osób, które przecież nie wywodzą się z okolicznych chałup. Ponad 27 ha ziemi, 6 ha parku, stawy, Stupy, ciągle remontowana posiadłość dworska wraz z częścią odosobnieniową i szereg budynków gospodarczych stanowią niekończące się pole aktywności.

Obejrzyj krótką prezentację posiadłości ośrodka: