Kuchary - Logo

W 1984 roku, kiedy reżim stanu wojennego był jeszcze wyraźnie odczuwalny, wykład Lamy Ole Nydahla w Płocku zostaje przerwany z powodu braku zezwolenia na publiczne zgromadzenia. Wszyscy przenoszą się do nieczynnego amfiteatru nad Wisłą. I właśnie tam Lama Ole roztoczył piękną wizję kupienia dużej nieruchomości wraz z ziemią, najlepiej gdzieś tutaj, w centralnej Polsce. Trzy lata później jako jedna z możliwości pojawiły się Kuchary. Kiedy Lama Ole je zobaczył, powiedział:

„Tego potrzebujemy. Tutaj będziemy pracować. Tutaj spotka się Wschód z Zachodem.”

Dzisiaj, bez fałszywej skromności, możemy powiedzieć, że posiadamy jeden z najpiękniejszych ośrodków Dharmy w Europie. Klasycystyczny dworek wraz z parkiem, stawami, sadem i łąkami umożliwia organizowanie dużych kursów medytacyjnych latem i bardziej kameralnych zimą.

Buddyzm

Buddyzm jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Pochodzi od historycznego Buddy Siakjamuniego, który urodził się około 570 r. p.n.e. w północnych Indiach. Po latach medytacji, w wieku 35 lat, osiągnął on stan trwałego, nieuwarunkowanego szczęścia – Oświecenie.

Po osiągnięciu Oświecenia Budda nauczał, podróżując przez 45 lat. Nauki te nazywane są w sanskrycie Dharmą, co oznacza „jakimi rzeczy są”. Nie mają one charakteru zakazów i nakazów. Studiowanie ich, praktykowanie medytacji oraz stosowanie na co dzień buddyjskiego poglądu prowadzi do osiągnięcia pełnego rozwoju umysłu, czyli Oświecenia.

Metody linii Karma Kagyu pochodzą od historycznego Buddy, który przekazał je swoim najbliższym uczniom. Zawiera ona, jako jedna z niewielu tradycji buddyjskich, nauki Diamentowej Drogi, których celem jest wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie, co szczególnie odpowiada ludziom na Zachodzie, którzy często prowadzą intensywny tryb życia. Więcej o buddyzmie na stronie www.buddyzm.pl »

Ośrodek w Kucharach

Murowany dwór w Kucharach zbudowano w stylu klasycyzującym w 1859 roku dla rodziny Gorzechowskich. Na początku XX w. parokrotnie zmianiał on właścicieli i po drugiej wojnie światowej majątek przejął Skarb Państwa. Był użytkowany jako szkoła podstawowa i mieszkania komunalne, a z parku korzystała terenowa spółdzielnia produkcyjna. W tym okresie park ulegał stopniowej dewastacji a zabytkowy dwór popadał w ruinę.

Od 1979 r. cały zespół parkowo-dworski w Kucharach, na który składają się: murowany dwór i park krajobrazowy o powierzchni 6.5 ha, znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 487. Czytaj więcej »

Właściciele

Od 1987 roku właścicielem i użytkownikiem zespołu parkowo-dworskiego jest Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu - oficjalnie zarejestrowany w Polsce w 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Związek nie podlega żadnym organizacjom zagranicznym, chociaż stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu – jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Obecnie w Związku zrzeszonych jest ponad 60 ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką J.Ś. XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi. Oficjalna strona Związku »

Działalność

Ośrodek regularnie organizuje kursy medytacyjne oraz coroczny kurs letni z udziałem naszych nauczycieli. Dla członków Związku oraz uczniów Lamy Ole Nydahla, dostępny jest również drewniany kompleks przeznaczony do indywidualnych odosobnień medytacyjnych.

Przez ponad 25 lat funkcjonowania ośrodka zorganizowaliśmy w Kucharach wiele pamiętnych kursów z udziałem największych nauczycieli buddyjskich naszych czasów. Konsekwencją licznych inicjacji, nauk i medytacji jest szczególna atmosfera tego miejsca, która przyciąga wciąż nowych ludzi pragnących pracować z umysłem.