Kuchary - Logo

Stupy w Kucharach

Na terenie ośrodka w Kucharach znajdują się dwie stupy: Stupa Oświecenia – mniejsza, powstała w 1990 roku i Stupa Cudów - siedmiometrowa, granitowa stupa zainaugurowana przez Lobpyna Tseczu Rinpocze w 2002 roku.

Znaczenie stup

Stupa Swayambhu, Kathmandu

Stupy są wieloznacznymi symbolami, trójwymiarowymi modelami oświecenia. Reprezentują miedzy innymi: budowę materii, podstawowe elementy z jakich skonstruowany jest wszechświat, drogę wiodącą do stanu oświecenia.

Kolejne elementy stupy symbolizują poszczególne elementy wszechświata. Sześcienna podstawa symbolizuje stabilny element ziemi. Kulista waza przedstawia wodę, pierścienie symbolizują ogień, parasol jest symbolem przestrzeni, a wieńczący stupę diament symbolizuje umysł, który zawiera w sobie wszystkie poprzednie elementy.

Budowa Stupy

Stupa Kalaczakry, Karma Gön, Hiszpania

Stupy zawierają skarbce wypełniane różnymi cennymi przedmiotami. Znaczną część wypełnienia skarbców stanowią tsa-tsa. Każda z nich powinna posiadać otwór, do którego wkładana jest zwinięta w rolkę mantra. Bardzo ważnym elementem każdej stupy jest znajdujące się w niej drzewo życia. Dopiero gdy drzewo życia zostaje wbudowane w stupę, zaczyna ona emitować swoją własną energię i funkcjonować we właściwy sposób. Wokół drzewa życia znajdują się umieszczone w specjalnych pojemnikach mantry.

Wszystko to, co można ofiarować i zgromadzić we wnętrzu stupy, będzie później promieniowało we wszystkich kierunkach. Im więcej tych wspaniałości, tym mocniejsza będzie jej energia.

Rodzaje Stup

Istnieje 8 rodzajów stup tybetańskich. Upamiętniają one zdarzenia z życia Buddy. Są to:

  • Stupa Lotosowa – urodzenie Buddy,
  • Stupa Oświecenia – osiągnięcie oświecenia,
  • Stupa Mądrości – udzielenie pierwszych nauk,
  • Stupa Zejścia z Nieba – zejścia ze sfery Tuszita po udzieleniu nauk matce,
  • Stupa Cudów – skłonienie przeciwników przy pomocy cudów do właściwych poglądów,
  • Stupa Zjednoczenia – zażegnanie rozpadu w sandze,
  • Stupa Długiego Życia – przedłużenie życia na prośbę jego uczniów,
  • Stupa Paranirwany – wejście w nirwanę, pełne urzeczywistnienie.
  • Dziewiąty, bardzo rzadki rodzaj stupy tybetańskiej, to Stupa Kalaczakry – Koła Czasu.

Dlaczego budujemy stupy

Stupa Oświecenia, Benalmadena, Hiszpania

Głównym celem budowy stupy jest pomaganie istotom w oczyszczeniu negatywnych i nagromadzeniu pozytywnych wrażeń. Dzięki temu pogłębia się mądrość. Są to warunki osiągnięcia najwyższego oświecenia.

Jeżeli buduje się stupę z czystym nastawieniem – wszystko jedno jakiej wielkości, oczyszcza się dzięki temu splamienia umysłu. Dobre wrażenia, które w ten sposób powstają rozwijają inteligencję, mądrość i wszystkie inne najwyższe właściwości.

Będąc w pobliżu stupy możemy wyrażać życzenia okrążając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i medytować.

W słowach Buddy

Odpowiadając na pytanie Szariputry Budda wyjaśnił:

 ”Oto pożytek jaki płynie z okrążania stupy: będąc wolnym od ośmiu niedogodnych warunków odrodzisz się w szlacheckiej rodzinie i będziesz bogatym człowiekiem. Bez przeszkadzających uczuć, takich jak chciwość i inne będziesz z radością praktykował szczodrość. Będziesz przystojny, pociągający i będziesz miał gładką skórę – inni będą szczęśliwi patrząc na ciebie. Będziesz miał władzę nad światem i będziesz królem Dharmy. Zawsze będziesz się szczęśliwie odradzał i czuł się zainspirowany nauką Buddy. Kiedy urzeczywistnisz swoją praktykę, będziesz w stanie dokonywać wielkich cudów i w rezultacie osiągniesz trzydzieści dwa czyste znaki i osiemdziesiąt fizycznych doskonałości ciała Buddy.”

Powinniśmy jednak pamiętać, że stupy są „tylko” pomocnikami na drodze do oświecenia. Prawdziwą pracą musimy wykonać sami, stupy nie będą za nas medytować, jednak możemy czerpać od nich inspiracje do praktyki.