Kuchary - Logo

Obszar Decyzyjny

Crew podejmuje strategiczne decyzje. Skład Rady i Crew jest aktualizowany we wrześniu każdego roku.

Rada

Radę stanowią przedstawiciele grup wsparcia.

Crew

– Kamila
– Doda
– Łukasz
– Michał
– Misiek